Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3063/93 1993 m. lapkričio 5 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2019/93 nuostatų dėl pagalbos specifinės kokybės medaus gamybai schemos taikymo taisykles