Komisjoni määrus (EÜ) nr 3063/93, 5. november 1993, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EMÜ) nr 2019/93 kohaldamiseks kvaliteetmee tootmise toetuskava suhtes