Uitvoeringsverordening (EU) 2016/893 van de Commissie van 7 juni 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit