Komisijos reglamentas (ES) Nr. 557/2010 2010 m. birželio 24 d. kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 1518/2003, (EB) Nr. 596/2004, (EB) Nr. 633/2004, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 2014/2005, (EB) Nr. 239/2007, (EB) Nr. 1299/2007, (EB) Nr. 543/2008, (EB) Nr. 589/2008, (EB) Nr. 617/2008 ir (EB) Nr. 826/2008 nuostatos dėl įpareigojimų teikti pranešimus bendrai organizuojant žemės ūkio rinkas