Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 664 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 743 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir teikimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“