ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU O ZÁRUČNÍM FONDU PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A JEHO SPRÁVĚ V ROCE 2019