EMP Ühiskomitee otsus nr 35/2003, 14. märts 2003, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)