TITJUR Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin prieš Komisiją Generalinio advokato VerLoren van Themaat išvada, pateikta 1983 m. birželio 21 d. # NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. # Byla 322/81.