Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8509 – LVMH/Marcolin/JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )