2000 m. balandžio 6 d. Komisijos Sprendimas nustatantis pradinę radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasifikaciją ir susijusius žymeklius (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 938)tekstas svarbus EEE.