Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/96/EB 2001 m. gruodžio 4 d. nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką (tekstas svarbus EEE)