Cauza C-530/17 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 decembrie 2018 – Mykola Yanovych Azarov/Consiliul Uniunii Europene (Recurs – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina – Înghețare a fondurilor și a resurselor economice – Listă a persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Includerea numelui recurentului – Decizie a unei autorități a unui stat terț – Obligația Consiliului să verifice că această decizie a fost luată cu respectarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă)