Asia C-530/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.12.2018 – Valittajana Mykola Yanovych Azarov ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen — Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Valittajan nimen sisällyttäminen luetteloon — Kolmannen valtion viranomaisen päätös — Neuvoston velvoite varmistua siitä, että kyseinen päätös on tehty puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioittaen)