2003 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 146/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)