2002 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.$