2012 m. spalio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 900/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ „Agneau de lait des Pyrénées“ (SGN)]