2003 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos direktyva 2003/77/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/24/EB ir 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimotekstas svarbus EEE.