Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, atnaujinantis bendradarbiavimo aukštojo išsilavinimo ir profesinio mokymo bei lavinimo srityje programą