2003 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2148/2003, nuo 2002 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas