Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 298/05