Întrebare scrisă E-004014/11 Giles Chichester (ECR) adresată Comisiei. Garanțiile programului-cadru pentru competitivitate și inovare (PCI)