Komisijos sprendimas 1997 m. spalio 14 d. dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su mūriniais ir susijusiais produktais, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (tekstas svarbus EEE) (97/740/EB)