2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1529/2000, nustatantis Cannabis sativa L. veislių, už kurias gali būti suteikta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2358/71 numatyta pagalba, sąrašą