2015 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1031 dėl priemonių SA.35956 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/N), kurias Estija įgyvendino bendrovės AS Estonian Air naudai, ir dėl priemonių SA.36868 (14/C) (ex 13/N), kurias Estija ketina įgyvendinti bendrovės AS Estonian Air naudai (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7470) (Tekstas svarbus EEE)