2002 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 769/2002 įvedantis galutinį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarino importui