2003 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo sprendimas.