Detiček Generalinio advokato Bot nuomonė, pateikta 2009 m. gruodžio 9 d. # Jasna Detiček prieš Maurizio Sgueglia. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Višje sodišče v Mariboru - Slovėnija. # Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - Su globos teisėmis susijusios laikinosios priemonės - Vienoje valstybėje narėje vykdytinas teismo sprendimas - Neteisėtas vaiko išvežimas - Kita valstybė narė - Kitas teismas - Vaiko globos suteikimas kitam iš tėvų - Jurisdikcija - Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra. # Byla C-403/09 PPU. TITJUR