2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir tarybos Sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtrosTekstas svarbus EEE.