ETA:n sekakomitean päätös N:o 64/2002, tehty 31 päivänä toukokuuta 2002, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta