Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP