Komisijos Sprendimas 1998 m. spalio 12 d. dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su beatraminių permatomų stogų rinkiniais (išskyrus stiklinius rinkinius), pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(1998) 2926) (tekstas svarbus EEE) (98/600/EB)