1992 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 388/92 nustatantis specialios tvarkos, taikytinos grūdų produktų tiekimui į Prancūzijos užjūrio departamentus (PUD), išsamias įgyvendinimo taisykles ir prognozuojamą tiekimo balansą