Nařízení Komise (EHS) č. 388/92 ze dne 18. února 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin do francouzských zámořských departementů a předběžný odhad dodávek