Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita