Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 530/1999 1999 m. kovo 9 d. dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos