2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Tuniso Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo