2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2229/2003 nustatantis galutinius antidempingo muitus ir galutinai surenkantis laikinuosius muitus, nustatytus Rusijoje pagaminto silicio importui