Neuvoston asetus (EY) N:o 2229/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta