Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1461)Tekst mający znaczenie dla EOG.