2001 m. gegužės 23 d. Komisijos Sprendimas dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose (pranešta dokumentu Nr. (2001) 1461)tekstas svarbus EEE.