Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (oznámeno pod číslem K(2001) 1461)Text s významem pro EHP.