2003 m. lapkričio 28 d. Komisijos Sprendimas suteikiantis atleidimą tam tikroms šalims nuo antidempingo muito, taikomo Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir išlaikyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1524/2000, išplėtimo Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97 tam tikroms dviračių dalims ir panaikinantis antidempingo muito, išplėsto tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims, apmokėjimo sustabdymą, kuris leistas tam tikroms šalims remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 88/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 4419)