Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) (Text av betydelse för EES) 2020/C 280/01