Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 280/01