Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 280/01