Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9881 — Charlesbank / TA / Vista / Aptean / Yaletown) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 280/01