2010 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 218/2010, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2010 m. kovo 16 d.