Mål C-452/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Spanien) den 11 juli 2018 – XZ mot Ibercaja Banco, S.A.