Lieta T-157/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. februāra spriedums – Bachmann/EUIPO (“LICHTYOGA”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “LICHTYOGA” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)