1999 m. kovo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 31/1999, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)